Новини

Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по проект

юли 13, 2023

Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Приложена документация в линка: https://vom.virgin.bg/?df=2-20230713184293019

Върджин Груп България стартира технологична модернизация с подкрепата на ЕС

май 04, 2023

На 10 април 2023 г. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Общата стойност на проекта е 359 800 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 179 900 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца. Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси в предприятието и да се намалят производствените разходи. Дружеството планира да разшири производствения капацитет чрез инвестиция в оборудване за обработка на видеопотоци от най-ново поколение, използващо съвременни технологии, съобразено с посочените в документацията за кандидатстване изисквания на ЕС за опазване на околната среда. След внедряването на новите системи и оборудване дружеството ще увеличи и подобри наличните си технологични възможности и по този начин ще повиши капацитета си за надеждно предлагане на висококачествени услуги.

Върджин Груп България успешно премина ресертификация по ISO9001

май 03, 2023

Върджин Груп България успешно премина ре сертификационен одит и получи сертификат на системата си за управление на качеството ISO 9001:2015 Сертифицирането е извършено от Transpacific Certifications Limited. Успешната ресертификация потвърждава високото качество на работа на Върджин Груп България

Каналите на France Television с нова визия от днес

яну 29, 2018

От днес, 29 януари 2018, в синхрон с текущите тенденции, France TV преминава към един по-динамичен и изискан външен вид.

Върджин Груп България успешно премина сертификация по ISO14001 и ISO27001

яну 10, 2018

Върджин Груп България успешно внедри, премина сертификационен одит и получи сертификат на системата си за управление

Гледайте по FRANCE 2 от 23-ти до 27-ми юли

юли 11, 2017

Гледайте най-бързите плувци в света на живо от Будапеща това лято!

Tour de France по FRANCE 2 и FRANCE 3 на живо от 1-ви юли

юни 29, 2017

Стартира изпълнението на проект „Елементи на успеха“

май 15, 2017

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД

ENGLISH CLUB TV

окт 07, 2016

PACIFIC RIM
14/10/2016 7:10 pm (CET)

ENGLISH CLUB TV

окт 07, 2016

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY
15/10/2016 7:10 pm (CET)