Върджин Груп България стартира технологична модернизация с подкрепата на ЕС

Върджин Груп България стартира технологична модернизация с подкрепата на ЕС

На 10 април 2023 г. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Общата стойност на проекта е 359 800 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 179 900 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца. Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси в предприятието и да се намалят производствените разходи. Дружеството планира да разшири производствения капацитет чрез инвестиция в оборудване за обработка на видеопотоци от най-ново поколение, използващо съвременни технологии, съобразено с посочените в документацията за кандидатстване изисквания на ЕС за опазване на околната среда. След внедряването на новите системи и оборудване дружеството ще увеличи и подобри наличните си технологични възможности и по този начин ще повиши капацитета си за надеждно предлагане на висококачествени услуги.
Публикация   07:44     04 Май, 2023 /     Ivaylo Ivanov   /     4132

На 10 април 2023 г. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
Общата стойност на проекта е 359 800 лв.,  от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 179 900 лв.

Продължителността на проекта е 12 месеца.
Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси в предприятието и да се намалят производствените разходи.

Дружеството планира да разшири производствения капацитет чрез инвестиция в оборудване за обработка на видеопотоци от най-ново поколение, използващо съвременни технологии, съобразено с посочените в документацията за кандидатстване изисквания на ЕС за опазване на околната среда.
След внедряването на новите системи и оборудване дружеството ще увеличи и подобри наличните си технологични възможности и по този начин ще повиши капацитета си за надеждно предлагане на висококачествени услуги.