„Virgin Group Bulgaria“ Ltd is modern and fast growing Bulgarian company, established in the beginning of year 2010.

We represent few of the biggest worldwide mediagroups

Programming highlights in our channels

Новини

Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по проект

юли 13, 2023

Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Приложена документация в линка: https://vom.virgin.bg/?df=2-20230713184293019

Върджин Груп България стартира технологична модернизация с подкрепата на ЕС

май 04, 2023

На 10 април 2023 г. ВЪРДЖИН ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Общата стойност на проекта е 359 800 лв., от които 50% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 179 900 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца. Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси в предприятието и да се намалят производствените разходи. Дружеството планира да разшири производствения капацитет чрез инвестиция в оборудване за обработка на видеопотоци от най-ново поколение, използващо съвременни технологии, съобразено с посочените в документацията за кандидатстване изисквания на ЕС за опазване на околната среда. След внедряването на новите системи и оборудване дружеството ще увеличи и подобри наличните си технологични възможности и по този начин ще повиши капацитета си за надеждно предлагане на висококачествени услуги.