Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по проект

Върджин Груп България открива процедура за избор на доставчици по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0854-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Приложена документация в линка: https://vom.virgin.bg/?df=2-20230713184293019
Публикация   18:37     13 Юли, 2023 /     Ivaylo Ivanov   /     3887